Смотреть корзину.
  • Регистрация
 
 
 
 
 
 

Мы в соц. сетях:

Корзина покупателя

Смотреть корзину.

Поиск книги

Книжный интернет-магазин специализированной литературы

5,00 грн.
Дата издания: 2014.01.15
Издательство:
Описание книги: Цим Кодексом визначаються засади бюджетної системи України, її структура, принципи, правові засади функціонування, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного зак...
10,00 грн.
Дата издания: 2014.02.10
Издательство:
Описание книги: Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановлен...
5,00 грн.
Дата издания: 2013.09.25
Издательство:
Описание книги: Хозяйственный кодекс Украины устанавливает в соответствии с Конституцией Украины правовые основы хозяйственной деятельности, которая основывается на разнообразии хозяйственных субъектов различных форм собственности. Хозя...
5,00 грн.
Дата издания: 2014.02.15
Издательство:
Описание книги: Кодекс законов о труде Украины определяет правовые начала и гарантии осуществления гражданами Украины права распоряжаться своими способностями к производительному и творческому труду.
5,00 грн.
Дата издания: 2014.02.15
Издательство:
Описание книги: Сімейний кодекс України визначає засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права і обов'язки подружжя, підстави виникнення, зміст особистих немайнових і майнових прав та обов'язків батьків і дітей...
5,00 грн.
Дата издания: 2013.10.05
Издательство:
Описание книги: Земля — основное национальное богатство 1. Земля является основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства. 2. Право собственности на землю гарантируется. 3. Использование собственности на зем...
10,00 грн.
Дата издания: 2014.01.10
Издательство:
Описание книги: Лісовий кодекс україни. Кодекс укаїни про надра. Водний кодекс україни. Повітрянний кодекс україни.
5,00 грн.
Дата издания: 2014.02.25
Издательство:
Описание книги: В Хозяйственном процессуальном кодексе Украины четко очерчен круг лиц, участвующих в деле. К ним относятся: стороны; третьи лица; заявители и иные заинтересованные лица; прокурор, государственные и иные органы, обративш...
5,00 грн.
Дата издания: 2014.01.05
Издательство:
Описание книги: Відповідно до Конституції СРСР і Конституції Української РСР громадяни Української РСР мають право на житло. Це право забезпечується розвитком і охороною державного і громадського житлового фонду, сприя...
10,00 грн.
Дата издания: 2014.02.25
Издательство:
Описание книги: Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - кодифицированный нормативный акт, регулирующий общественные отношения по привлечению к административной ответственности, а также устанавливающий общие начала,...
5,00 грн.
Дата издания: 12.09.2013
Издательство:
Описание книги: Земля - основне національне багатство 1. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. 2. Право власності на землю гарантується. 3. Використання власності на...
5,00 грн.
Дата издания: 2014.01.05
Издательство:
Описание книги: Підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'є...
10,00 грн.
Дата издания: 2014.06.05
Издательство:
Описание книги: У виданні представлений Кримінальний кодекс України станом на 05.06.2014року із змінами і доповненнями.
5,00 грн.
Дата издания: 2014.05.14
Издательство:
Описание книги: У виданні представлений Кримінально-процесуальний кодекс України в останній редакції.
80,00 грн.
Дата издания: 2014.02.01
Издательство:
Описание книги: Налоговый кодекс Украины регулирует отношения, возникающие в сфере взимания налогов и сборов, в частности, определяет исчерпывающий перечень налогов и сборов, взимаемых в Украине, и порядок их администрирования, плательщ...
5,00 грн.
Дата издания: 01.09.2013
Издательство:
Описание книги: Жилищный кодекс Украины, разработанный в соответствии с Конституцией Украины и Концепцией государственной жилищной политики, регулирует правоотношения физических и юридических лиц в жилищной сфере. Этот Кодекс предусматр...
5,00 грн.
Дата издания: 2014.02.15
Издательство:
Описание книги: Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі м...
50,00 грн.
Дата издания: 2014
Издательство:
Описание книги: У виданні представлений Податковий Кодекс України із змінами і доповненнями.
15,00 грн.
Дата издания: 2014
Издательство:
Описание книги: У виданні представлений Господарський Кодекс України із змінами і доповненнями на 03.01.2014р.
5,00 грн.
Дата издания: 2013.08.01
Издательство:
Описание книги: Кодекс цивільного захисту України регулює відносини, пов'язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державно...

Разработка и поддержка сайта - „Web-say.com” 2007 - 2020 ©. Перепечатка и использование материалов сайта запрещено.

Информационная поддержка - "Женский интернет-порталWoomen.biz"