Смотреть корзину.
  • Регистрация
 
 
 
 
 
 

Мы в соц. сетях:

Корзина покупателя

Смотреть корзину.

Поиск книги

Учебная литература

90,00 грн.
Дата издания: 2014
Издательство:
Описание книги: У підручнику досліджуються філософсько-історичнічинники виникнення судового представництва. Подано системне бачення інституту адвокатури у світлі Закону України «Про адвокатуру та адвокатськудіяльніст...
70,00 грн.
Дата издания: 2014
Издательство:
Описание книги: У навчальному посібнику висвітлюються питання Загальної частини кримінального права України, з урахуванням норм чинного кримінального та процесуального законодавства. Зміст навчального посібника узгод...
80,00 грн.
Дата издания: 2014
Издательство:
Описание книги: Розглядаються питання основ кримінального процесуального права трьох країн, які представляють дві правові системи сучасності: романо-германську (Україна, ФРН) та загального права (США). На основі чинн...
140,00 грн.
Дата издания: 2014
Издательство:
Описание книги: У підручнику сформульовані теоретичні основи цивільного процесуально-го права України. Зокрема приділено увагу процесуальному порядку відкриттяпроваджень у цивільних справах, розгляду цивільних справ...
20,00 грн.
Дата издания: 2013
Издательство:
Описание книги: У навчальному посібнику, розробленому з урахуванням останніх змін, які були внесені в Кримінальний кодекс України станом на 2013 рік, надаються питання та відповіді, які входять у програму навчальної...
90,00 грн.
Дата издания: 2013
Издательство:
Описание книги: Англійська юридична мова: Комунікативний аспект. Legal Еnglish: Communicative Аspect: підручник для студентів юридичних та інших гуманітарних спеціальностей. Пропонований підручник призначений для вдо...
70,00 грн.
Дата издания: 2013
Издательство:
Описание книги: Висвітлено організацію фінансового і управлінського обліку згідно із Законом «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», Податковим кодексом України, національними стандартами бухгалте...
50,00 грн.
Дата издания: 2013
Издательство:
Описание книги: Посібник підготовлено відповідно до програми курсу «Історія України», затвердженої Міністерством освіти і науки України. Викладені основні питання історії українського народу від стародавніх часів до...
100,00 грн.
Дата издания: 2013
Издательство:
Описание книги: У навчальному посібнику розглядаються актуальні питання кримінального процесу України. Це системна праця, в якій з позицій практичної реалізації норм чинного Кримінального процесуального кодексу Украї...
15,00 грн.
Дата издания: 2013
Издательство:
Описание книги: У посібнику системно розглянуто предмет, метод, визначення поняття медичного права, проведено відмежування медичного права від суміжних галузей права, досліджено концепції медичного права, висвітлено...
20,00 грн.
Дата издания: 2013
Издательство:
Описание книги: У посібнику системно розглянуто поняття і юридичну природу репродуктивних прав фізичної особи, досліджено поняття, правову сутність і підстави виникнення відносин сурогатного материнства, поняття, при...
30,00 грн.
Дата издания: 2013
Издательство:
Описание книги: Практикум містить необхідний матеріал для підготовки до практичних занять з навчальної дисципліни «Права людини у сфері охорони здоров’я»: перелік питань, які можуть бути рекомендовані до обговорення;...

Разработка и поддержка сайта - „Web-say.com” 2007 - 2020 ©. Перепечатка и использование материалов сайта запрещено.

Информационная поддержка - "Женский интернет-порталWoomen.biz"